Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn cyflawni dros ddisgyblion tlotaf Cymru.

pdg-graphic-2-cy

Er ein bod ni ddim yn rhan o Lywodraeth Cymru, rydym ni wedi sicrhau Grant Amddifadedd Disgyblion i gefnogi disgyblion o gefndiroedd amddifadus gyda’u sgiliau darllen a rhifedd.

Ers i ni ennill yr arian hwn gyntaf, mae athrawon wedi dweud wrthym bod yr arian ychwanegol yn gwneud gwahaniaeth i’r plant sydd fwyaf angen cefnogaeth. Lefelau darllen uwch, llai o blant yn colli ysgol, bwlch cyrhaeddiad llai – a hyn oll oherwydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Blwyddyn nesaf, fydd pob ysgol yng Nghymru yn derbyn £1,050 ar gyfer pob plentyn yn derbyn prydau ysgol am ddim – fydd hyn yn codi i £1,150 y flwyddyn wedyn. Am y tro gyntaf, rydym ni hefyd yn ymestyn y Grant i blant dan 5 mlwydd oed i sicrhau bod ein plant yn cael y cychwyniad gorau mewn bywyd.

Mae hyn yn golygu hyd at £272,500 ar gyfer disgyblion ac ysgolion Bangor.

“Gwnaeth Democratiaid Rhyddfrydol Cymru llwyddo i gael yr arian yma wedi’i benodi yn 2012 i roi cyfle i ddisgyblion o gefndiroedd difreintiedig cyfle teg, ac rydw i’n falch iawn ein bod ni wedi llwyddo cynyddu’r cyllideb unwaith eto,” dywedodd Aelod Cynulliad dros Ogledd Cymru Aled Roberts AC.

“Bydd ysgolion yng Ngwynedd yn derbyn hyd at £3.7m dros y ddwy flynedd nesaf diolch i Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.”

“Rydw i hefyd yn ymflachio y bydd 12,500 plant meithrin o dan 5 mlwydd oed hefyd yn buddio o’r cyllid. Y bwriad yw sicrhau bod gan bob blentyn dechrau teg pan maent yn dechrau addysg.”

“Yn aml iawn mae plant o gefndiroedd difreintiedig yn cwympo yn nol yn yr ysgol ac mae polisi’r Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi’i gynllunio i ddatrys anghydraddoldebau ein ein system addysg.” 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s